Thông báo chương trình Học Bổng Khuyến Học 2022 của YKVN

Ngày 5 tháng 1 năm 2022

Các bạn sinh viên thân mến,

Chúng tôi hân hạnh thông báo Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN năm 2022 dành cho sinh viên luật hệ chính quy đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhận hồ sơ. Ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ tại scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Hà Nội) hoặc tại scholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh) trước ngày 30 tháng 1 năm 2022. Để có thêm thông tin chi tiết, điều kiện và cách thức nộp hồ sơ đối với Chương trình Học bổng khuyến học 2022 của YKVN, vui lòng xem tệp PDF đính kèm thông báo này.

YKVN Scholarship Plan 2022

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt